Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Podsumowując opłaty pobierane przez notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych można podzielić na trzy kategorie:

1. PODATKI (odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich organów podatkowych)
2. OPŁATY SĄDOWE (odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich sądów)
3. WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (zwane również taksą notarialną)

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.