Dokumenty

Wszelkie informacje dotyczące planowanej czynności, dokumentów niezbędnych do jej dokonania oraz związanych z nią opłat uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii, jak również drogą telefoniczną bądź mailową.

Ze względu na rodzaj i treść zamierzonej czynności oraz stan prawny i faktyczny konkretnej sprawy zakres wymaganych dokumentów jest ustalany indywidualnie. Przy każdej jednak czynności Klient powinien okazać Notariuszowi dokument stwierdzający Jego tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty stanowiące podstawę dokonania czynności powinny być dostarczone do Kancelarii odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania tak, aby Notariusz mógł dokonać ich weryfikacji. Na potrzeby przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczające są kopie dokumentów, zaś ich oryginały powinny zostać powinny zostać przedłożone Notariuszowi najpóźniej przy dokonywaniu czynności.